Finansinės ataskaitos

• Metinis finansinių ataskaitų rinkinys;
• Tarpiniai ir metiniai balansų sudarymai;
• Tarpinės ir metinės Pelno/nuostolio ataskaitos;
• Pinigų srautų ataskaitos;
Mes padėsime jums parengti ir užbaigti finansinius metus pagal galiojančius teisės aktus.