Löneadministration

löneadministrationHos oss sköts löneräkning alltid snabbt, enkelt och korrekt. I tjänsten ingår lönehanteringens alla delar, från underhåll av personuppgifter till rapportering och årsanmällningar.

Kontakta oss om du är i behov av löneadministration med hög kompetens. En skicklig löneadministratör hanterar inte bara anställdas löner, utan behandlar även tidrapporter, viss bokföring, pensionsberäkning, kollektivavtal, utläggsredovisning, med mera.

Anlita en löneadministratör från FinFix och få koll på:

  •   Tidrapporter
  •   Bokföring
  •   Pensionsberäkning
  •   Kollektivavtal
  •   Utläggsredovisning

Med vår löneadministration får du en tjänst som hela tiden är uppdaterad gällande nuvarande skatterättsliga regler och annan löne- och skattemässig byråkrati.

Outsourca din löneadministration för minskad stress

Är din organisation belamrad med jobb vissa perioder? Kanske är det svårt att hinna med innan semestertid? För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet väljer många företag att outsourca sin löneadministration till en professionell lönekonsult. Vi sköter er löneräkning snabbt och effektivt med högsta noggrannhet. Vår tjänst innefattar allt som har med lönehantering att göra – från underhåll av personuppgifter till rapportering och årsanmälningar.

Välj en auktoriserad lönekonsult  

För att få en trygg och kompetent löneadministration bör du välja en auktoriserad löneadministratör. Hela vår verksamhet är Srf auktoriserad, vilket innebär hög kompetens inom löneområdet.

Srf konsulternas förbunds (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) auktorisation finns till för att höja statusen för lönekonsulter – ett viktigt arbete vars uppdrag företag runt om i landet förlitar sig till.

Auktorisation förenklar ditt val att hitta rätt löneadministratör

Auktorisationen förenklar för dig och din organisation när du ska välja rätt lönekonsult. Det ger dig ett tryggt och säkert val, med möjlighet till ett långt och lyckosamt samarbete. Löneadministration är en tjänst som med fördel sköts utanför organisationen, för att spara in tid och onödiga kostnader med löneposter in-house.

Få en skräddarsydd löneadministration

Vi anpassar vår service efter just din organisations förutsättningar, utifrån exempelvis kollektivavtal, antal anställda, lönekostnader och branschspecifikationer. Vi är baserade i Helsingborg och arbetar med många lokala företag, såväl som verksamheter runtom i landet. Det gäller både på distans och med möten på plats. Våra lönekonsulter tar snabbt reda på olika lokala överenskommelser mellan arbetstagarorganisationer och ert företag.

Alltid personlig service

Som en mindre redovisningsbyrå har vi möjlighet att ge personlig service, med konstant uppföljning och god tillgänglighet. Med erfarenhet av många olika system får ni en anpassningsbar lönehantering med insikt i mängder av branscher.

Våra tjänster kommer alltid med rimliga och tydliga prismodeller, beroende på er verksamhets behov av löneadministration. Vi är kvalificerade lönekonsulter med stort engagemang och god initiativförmåga, som vill arbeta med er. Det innebär ett självständigt arbete med allt från ekonomiassistering till lönekonsultering.

Vår löneadministration avser specifikt bland annat reseräkningar, utläggsredovisningar, förmånsbilar, beräkning av era anställdas bruttolöner, pensionsadministration, olika avgifter och ersättningar, teknikaliteter kring semester, frånvaro och avvikelser.

 Frågor och svar

Varför behövs löneadministration? 

Löner är naturligtvis de flesta företags största utgift. Det innebär mycket pappersarbete och kräver stor noggrannhet, så att lönerna betalas ut inom ramen för budget. Med en kvalificerad lönekonsult får ni en tjänst som förhåller sig till nuvarande svensk lagstiftning och regelverk. 

Dessutom är en professionell löneadministration viktig för personalen, som har rätt att få betalt enligt kontrakt, regelverk och eventuella kollektivavtal. Därutöver tillkommer förmåner, sjuklön och semesterersättningar, med mera.

Varför ska min organisation outsourca sin löneadministration?

  •   Ni får en auktoriserad expert på området
  •   Ni sparar in tid samt kostnaden med att ha en löneadministratör in-house
  •   Mer fokus kan läggas på kärnverksamheten
  •   Lägre risk vid behov av nedskärningar och åtstramningar
  •   Service året runt

För många små till medelstora företag innebär extern löneadministration en välkommen flexibilitet i verksamheten. Måste du snabbt kapa kostnader eller endast är i behov av löneadministration över en viss tid, är en lönekonsult den optimala lösningen. Genom att minska er sårbarhet rider ni ut plötsliga stormar och kan snabbt omorganisera er.