Löpande bokföring

 

Vi sammanställer och dokumenterar ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Vi hjälper dig att fakturera till dina kunder samt betalningsbevakning av kundfakturor. Vi hjälper dig även att betala fakturor i tid och ha koll på dina leverantörs skulder.

löpande bokföring

Vad är löpande bokföring?

När ett företag använder sig av löpande bokföring innebär det att de bokför alla affärshändelser i kronologisk ordning. Det vill säga alla försäljningar, kostnader och inbetalningar redovisas löpande allt eftersom de sker. För att styrka att dessa händelser har ägt rum krävs även så kallade verifikationer, exempelvis kvitton, en reseräkning eller en faktura. Enligt god redovisningssed bör varje händelse bokföras senast nästa arbetsdag.

Två metoder för löpande bokföring

Det finns två olika metoder för att föra en löpande bokföring. Vilken metod som ett företag väljer att använda beror oftast på företagets storlek. Vanligast är att den så kallade faktureringsmetoden används för löpande bokföring. Fördelen med den här metoden är att företagets ekonomiska status blir tydligare under årets gång. Metoden innebär att bokföringen av inkommande eller utgående fakturor sker på fakturadatumet, då även momsen redovisas. Praktiskt sett så bokförs varje faktura vid två tillfällen – första gången när den skickas eller tas emot av företaget, sedan igen när den betalas.

Den andra metoden kallas för kontantmetoden eller bokslutsmetoden. Den här metoden går ut på att affärshändelserna kostnadsförs det datum som betalningen sker. Med andra ord så sker bokföringen det datum företaget betalar eller får en inbetalning, inte när en faktura skickas eller tas emot. Företag får lov att använda sig av den här metoden om de har en nettoomsättning som inte överstiger tre miljoner kronor. En stor fördel med kontantmetoden är att bokföringen blir enklare. Däremot ger den inte en lika tydlig bild av företagets ekonomiska status under året. Det är först vid bokslutet som man tydligt kan se hur läget är.

Varför låta FinFix sköta din löpande bokföring?

Vi på FinFix har lång erfarenhet av löpande bokföring och prioriterar alltid våra kunder först. Det är mycket viktigt för oss att leverera bra service till våra kunder till ett bra pris och i tid.

Frågor och svar

Vilka metoder finns det för löpande bokföring?

De två metoder som används vid löpande bokföring är faktureringsmetoden och kontantmetoden.

Hur vet jag vilken metod jag ska använda mig av vid löpande bokföring?

Kontantmetoden används av mindre företag medans faktureringsmetoden används av stora företag.