Löpande bokföring

 

Vi sammanställer och dokumenterar ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Vi hjälper dig att fakturera till dina kunder samt betalningsbevakning av kundfakturor. Vi hjälper dig även att betala fakturor i tid och ha koll på dina leverantörs skulder.